Jaarvergadering

Dinsdag 20 februari waren bijna alle leden aanwezig op onze algemene ledenvergadering. zoals elk jaar komt daar alles van het afgelopen jaar aan de orde en kijken we alvast vooruit naar het komende jaar.

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van onze secretaris Nicolien. Nicolien heeft in 2006 zitting genomen in het bestuur en was door haar enthousiasme en onuitputtelijke bron van informatie een voorbeeld voor velen die met haar in het bestuur hebben gezeten.

Maar de vergadering had ook een feestelijk tintje. Door een unanieme beslissing is Lammert als blijk van waardering en bewezen diensten benoemt tot erelid van de vereniging.