de muziekopleiding

D.E.S. heeft al van oudsher een nauwe band met de plaatselijke basisschool de Vossestaart als het gaat om het opleiden van nieuwe en jeugdige muzikanten.
Samen met de school zijn er door de jaren heen al diverse muziekopleidingsprogramma’s ontwikkeld, bedoeld om kinderen te interesseren voor muziek in zijn algemeenheid  en de blaasmuziek in het bijzonder.
Zo startte in 2016 het project “DES in de Les”, een initiatief voor een periode van drie jaar waarbij het zelf muziek maken als onderdeel van het lespakket op de basisschool centraal staat. D.E.S. stelt hiervoor de instrumenten beschikbaar en zorgt voor gekwalificeerde muziekdocenten.
De samenwerking heeft inmiddels diverse vormen, gekend, de laatste jaren onder de naam "Klasse(n)orkest". Maar ons doel is nog steeds hetzelfde: Hallse leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met het zelf actief muziek maken.

Muzemarkt_06072019 (37)
examens_2019
geslaagd mei 2019
1 x een A-diploma en 3 x een C-diploma

fanfare- en slagwerkopleiding

Iedereen die zelf ook een eigen fanfare- of slagwerkinstrument wil bespelen kan bij D.E.S. een individuele opleiding volgen.
We beschikken over twee gekwalificeerde docenten die garant staan voor een gedegen muziekopleiding, zowel in theorie als in praktijk. De opleidingen zijn gebaseerd op de raamleerplannen van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) en voldoen aan alle voorgeschreven eisen en normen.
Indien gewenst kunnen ook landelijk erkende diploma’s behaald worden, maar deze zijn niet perse verplicht om bij D.E.S. in het orkest mee te kunnen spelen.
Plezier hebben bij het muziek maken vinden wij het belangrijkst en voor iedereen is er wel een plek in het orkest te vinden.

Edgar Lutke verzorgt al ruim 20 jaar de opleiding voor de blaasinstrumenten en Geert Jan Dijkerman is verantwoordelijk voor de slagwerkopleiding.
Iedere leerling krijgt individueel les, een half uur per week. De docenten en de leerlingen maken zelf onderling afspraken over de lestijden, de dag en het tijdstip.

Onze vereniging zorgt voor een instrument en verder alle noodzakelijke materialen, accessoires, onderhoud, studieboeken en examenkosten.
Ook de docenten worden door D.E.S. betaald. Van de leerlingen vragen wij een eigen bijdrage in de kosten.