contributie

Aan het lidmaatschap van D.E.S. zijn uiteraard kosten verbonden. Kosten van contributie en een tegemoetkoming in de kosten die wij maken om onze leden op te leiden.

De hoogte van deze kosten is afhankelijk, enerzijds van het soort lidmaatschap of opleiding, anderzijds van de leeftijd.

  • Actieve leden 16 jaar en ouder                            €150,- per jaar
  • Rustende leden                                                    €75,- per jaar
  • Jeugdleden tot 16 jaar (geen les)                       €75,- per jaar

Opzegging van het lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment zonder opzegtermijn.

Wilt u ook lid worden van D.E.S.?
Vul bijgaand aanmeldformulier in en stuur het naar info@des-hall.nl.
Wij nemen dan contact met u op.

muziekopleiding

Leden die een opleiding volgen betalen geen contributie maar een vast bedrag op jaarbasis voor opleidingskosten.
Deze kosten zijn €300,- per jaar.

Aanmelding voor de opleiding geldt voor een minimale periode van een jaar. Opzegging kan alleen plaats vinden aan het eind van een studiejaar, in ons geval jaarlijks per 1 oktober.

Ook een muziekopleiding volgen? Vul het aanmeldformulier in en stuur het ons toe.
Wij nemen contact met u op.

donateur

donateur

D.E.S. is een vereniging die er wil zijn voor iedereen, en met name ook voor het dorp Hall.

Als u geen lid bent van D.E.S., maar u waardeert onze vereniging, waar wij voor staan en wat wij doen, dan heeft u de mogelijkheid om donateur te worden.

Dat is al mogelijk met een kleine jaarlijkse bijdrage (vanaf €5,-).

Het lijkt misschien dat wij onze donateurs niet zoveel te bieden hebben, maar als donateur steunt u D.E.S. in haar streven om zoveel mogelijk haar medewerking te kunnen verlenen aan allerlei plaatselijke evenementen. En dat is iets waar wij als kleine gemeenschap allemaal bij gebaat zijn.

Steun ons en meld u aan als donateur met aanmeldingsformulier.