Voorjaarsconcert 24 april 2022

Tijdens het Hallse Koningsfeest hebben we op 24 april onze medewerking verleend aan de tentdienst in de feesttent op het voetbalveld van vv SHE. Aansluitend hebben het fanfareorkest en de slagwerkgroep nog een klein concertoptreden verzorgd.