Adventsconcert 1 december 2019

[ bron: BrummensNieuws.nl]

Zondagavond 1 december is Lammert Hissink uit Hall koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bijbehorende lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel tijdens het adventsconcert van Muziekvereniging D.E.S. in de Ludgerus Kerk in Hall.
De heer Hissink is al vele jaren actief in diverse vormen van vrijwilligerswerk voor vele verenigingen, commissies en stichtingen. Dit jaar is de heer Hissink al 55 jaar lid van de Hallse muziekvereniging D.E.S. Hij zet zich al jaren in als bestuurslid en als actief lid voor de vereniging. In 1991 is hij als tweede penningmeester tot het bestuur toegetreden en vanaf 1993 tot en met 2010 is hij voorzitter van de vereniging geweest. Sinds zijn terugtreding uit het bestuur, vervult hij nog steeds veel ondersteunende taken voor het bestuur. Zo verzorgt hij het grootste deel van de verenigingsadministratie. Zijn huidige inzet is nog steeds van groot belang en onmisbaar voor de vereniging.
Op muzikaal vlak is de heer Hissink de drijvende kracht achter de bugel-sectie. Tijdens straatoptredens is hij de ongekroonde "Wegkapitein" die het repertoire bepaalt en zorgt dat een ieder op tijd inzet en in de juiste opstelling loopt. Tijdens zijn voorzitterschap heeft D.E.S. een eigen jeugdopleiding opgezet met eigen docenten. Dit resulteert tot op de dag van vandaag nog steeds in een goede kwaliteit van opleiding voor de (jeugd)leden waardoor deze kleine dorpsvereniging nog steeds kan blijven bestaan.
Naast alle verdiensten voor de muziekvereniging, is de heer Hissink ook al jaren actief voor diverse andere verenigingen, commissies en stichtingen in Hall en omgeving. Zo is hij al sinds de oprichting voorzitter van het Hallse verenigingsgebouw De Wheme. Ook is hij secretaris van het hoofdbestuur van de Stichting Hall Leeft.

191201 Huldiging Lammert Hissink 3
191201 Huldiging Lammert Hissink 2
191201 Huldiging Lammert Hissink 1