U bevindt zich hier: lessen en examens

LESSEN EN EXAMENS


Een goede opleiding is voor de ontwikkeling als muzikant van groot belang.
Nederland kent een unieke muziekopleiding voor leerling-muzikanten die gaan spelen in een fanfare of harmonie.  Deze opleiding is gebaseerd op een landelijk leerplan en wordt behalve door muziekscholen ook door muziekverenigingen zelf gebruikt.  Als D.E.S. maken bij onze opleidingen ook van dit leerplan gebruik. 

Je leert een instrument bespelen en maakt kennis met de technieken die daarvoor nodig zijn. Daarnaast wordt je muzikale gehoor ontwikkeld, leer je uit je hoofd spelen, improviseren en van blad lezen.
Een ander onderdeel is de theoretische vorming en doel van dit alles is natuurlijk dat de leerling uitgroeit tot een zelfstandig muzikant, die uiteenlopende stijlen kan spelen. 

Bij de opleiding horen ook examens (de diploma’s A t/m D), die worden georganiseerd door de landelijke bond, de KNFM, en die worden afgenomen door onafhankelijke examinatoren.

Bij D.E.S. onderscheiden we bij de opleiding een aantal verschillende fases.

  • fase 1 (leerjaar 1 t/m 3): in deze fase wordt de leerling geacht het A-diploma te behalen. Onze vereniging betaalt alle kosten en de leerling betaalt een eigen bijdrage.
  • fase 2 (leerjaar 4 t/m 6): in deze fase wordt de leerling geacht het B-diploma te behalen. Ook nu betalen we alle kosten en betaalt de leerling een eigen bijdrage.
  • fase 3 (leerjaar 7 e.v.): de leerling heeft de mogelijkheid verder te gaan voor het C- en D-diploma, echter onze vereniging betaalt alleen nog het instrument en de materialen. Alle kosten van de docent moet de leerling zelf (tegen verenigingstarief) betalen.

Lees voor meer informatie het Examenreglement.

Terug>>>Website laten maken door: Best4u Group B.V.