U bevindt zich hier: het begin

HET BEGIN


Image

“ op 27 mei 1945 kwamen de heren Schuite Sr. en van Brink bijeen om te spreken over de mogelijkheid een muziekvereniging op te richten in Hall. Na enige uren praten werd besloten op 30 mei een openbare bijeenkomst uit te schrijven, om te horen of er zoveel animo is onder de bevolking om een dergelijke vereniging op te richten “ 

Met deze woorden werden door de 1e secretaris van D.E.S., E.van Brink ( “de kapper” ), de eerste plannen voor de oprichting van onze vereniging vastgelegd. 

Men ging voortvarend van start. Zoals afgesproken werd er op 30 mei in de Hallse school een bijeenkomst georganiseerd en er werd besloten commissie te benoemen bestaande uit de heren W.Schuite, F.C.Schut, A Bannink, W.Wensink en E.van Brink, die tot taak kreeg de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen en de plannen verder uit te werken. 

Het zal voor zich spreken dat deze commissie zo vlak na de oorlog niet echt een gemakkelijke opdracht had. Toch kon zij vol trots op de 2e vergadering op 15 juni melden dat een inzameling onder de bevolking het enorme bedrag van fls. 4.300,00 had opgebracht. 

Op deze 2e vergadering werd ook een aantal belangrijke besluiten genomen: 

  • Als naam voor de vereniging werd gekozen “Door Eendracht Sterk” (bedacht door F.C.Schut)
  • De contributie werd bepaald op 25 cent per week met een inleggeld van f. 2,50
  • Het eerste bestuur werd gekozen: F.C.Schut (voorzitter), E.van Brink (secretaris), H.Tabor (1e penningmeester), A.Bos (2e penningmeester) en A. Bannink (alg. adjunct)
  • Het Algemeen Reglement werd vastgesteld

 
Terug>>>Website laten maken door: Best4u Group B.V.